Značilnosti zvočne podobe govora Prevladujoči vtis govora
Omejeno naraščanje in padanje glasnosti, ohlapen, neizoblikovan način govorjenja Lenoba, brezbrižnost
Pretirani poudarki, odsekan ritem Neobvladani gibi
Spremenljiva hitrost govorjenja Razburjenje, neuravnovešenost, premalo samozavesti
Nepravilno spreminjanje glasnosti in prazen glas Malo življenjske moči
Velike spremembe glasnosti Poudarjeno čustvena naravnanost
Majhne spremembe glasnosti Pičlo čustveno doživljanje, discipliniranost
Globok, doneč glas Samodokazovanje
Pazljiva in izrazita izgovorjava Zavestna, disciplinirana naravnanost, malo življenjske moči
Neizrazito govorjenje Naravnost, nemarnost

Da nas bodo drugi dobro razumeli, moramo imeti pravo hitrost govora, ustrezno višino in barvo glasu, primerno izgovorjavo in pravilno dihanje. Hitrost prilagodimo pomembnosti informacije in sicer, ko govorimo nekaj pomembnega govorimo počasneje, pri manj pomembnih informacijah pa je tempo lahko hitrejši. Tudi višino glasu moramo prilagoditi pomembnosti informacije in sicer, ko govorimo o bolj pomembnih informacijah, govorimo z višjim glasom, na ta način namreč poslušalce bolj pritegnemo. Barva glasu kaže na različna čustvena razpoloženja; ko smo jezni, bo naša barva glasu drugačna, kot če bomo veseli. Na posamezen odtenek barve glasu ne moremo vplivati, saj se barva glasu spreminja z leti, če smo utrujeni ali zaradi kajenja. Lahko pa vplivamo na način izgovorjave besed in sicer moramo besede izgovarjati čim bolj čisto in natančno, brez zatikanja in nelogičnega ustavljanja sredi misli.[1] Tudi naša drža in stoja vplivata na razumevanje pri govoru. Če govorimo stoje, moramo glavo držati pokonci, brado imamo v višini pogleda, ramena vzravnana in rahlo potisnjena nazaj, trebuh potegnemo navznoter, roke imamo spuščene ob straneh, dani spustimo, prste obrnemo navzdol in jih rahlo razmaknemo. Noge in kolena vzravnamo, med nogami naj bo rahel razmik. S pokončno držo bomo naredili boljši vtis in spodbudili zaupanje pri poslušalcih.[1]

Poslovna darila

S poslovnimi darili pokažemo naklonjenost do sodelavcev, poslovnih partnerjev in drugih ljudi, s katerimi sodelujemo. Darilo lahko pomeni izkazovanje pozornosti, potrditev dobrih medsebojnih odnosov, izražanje hvaležnosti, spoštovanja in zaupanja. Nekatere države imajo uzakonjene vrednosti, do katerih sme zaposleni sprejeti darilo. V državnih institucijah so ta pravila še bolj natančno določena. V Sloveniji je omejitev določena v javni upravi in sicer javni uslužbenec ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti, katerih vrednost ne presega 62,59€. Ob sprejemu darila mora uslužbenec izpolniti poseben obrazec. Pri obdarovanju pazimo, da obdarovanca nikoli ne vprašamo, kaj želi, da ne izbiramo predragocenih ali preveč osebnih daril, ne podarjamo cenenih promocijskih daril pomembnim partnerjem, ne podarjamo dveh ali več cenenih daril, ne podarjamo denarja in darilo naj ne bo zavito v celofan ali pentlje. Darilo mora izkazovati pozornost, prijazno gesto, z njim skušamo izboljšati odnos do obdarovanca. Izročimo ga lahko ob poslovnih stikih in pomembnih obletnicah organizacije.

Organizacija poslovnega sestanka

Pri organizaciji poslovnega sestanka moramo upoštevati določena pravila. Pred samimi sestankom določimo namen in cilj sestanka, izberemo prave udeležence in primeren kraj in čas. Vodja sestanka naredi scenarij, kjer določi cilj, konkretno vsebino ter merila. Vsebino in dnevni red sestanka mora poslati udeležencem vnaprej in sicer tri do pet dni pred sestankom, da se le-ti lahko nanj ustrezno pripravijo. Število točk dnevnega reda naj ne bo preveliko, vsaka točk dnevnega reda pa mora biti pomembna za doseganje cilja sestanka. Prostor za sestanek naj bo urejen, čist in prezračen, poskrbeti moramo tudi za zadostno število stolov. Na mizo damo pripravljene kozarce in napitke. S kavo se udeležencem postreže, ko že vsi sedijo, in sicer vsakemu posebej, z desne strani. Na internem sestanku se najprej postreže vodji, nato pa ostalim po rangu. Na sestanku s poslovnimi partnerji se najprej postreže glavnemu gostu, nato gostitelju, nato pa izmenično vsem ostalim udeležencem. Vodja ali sklicatelj sestanka lahko določi tudi sedežni red na sestanku. Goste vedno posedemo tako, da ne gledajo v vrata, temveč imajo lepši pogled – pogled na okno. Gostujoče posedemo skupaj, saj tako lažje pregledujejo dokumentacijo ali se dogovarjajo med seboj. Če organiziramo sestanek s tremi različnimi poslovnimi partnerji, jih posedemo za mizo v obliki črke U. Tako ima vsaka skupina svoj prostor mize. Vodja sestanka potek ves čas usmerja v začrtano smer, udeleženci pa sodelujejo pri razpravi. Na koncu vodja povzame dosežene cilje sestanka, sprejete sklepe in nosilce izvedbe ter se vsem zahvali za udeležbo.

Pravila vedenja v drugih državah

Poznavanje tujih poslovnih navad pripomore k boljši komunikaciji s tujimi poslovneži, omogoča uspešno vodenje razgovora in odnosa v dolgoročno uspešno sodelovanje. Velja splošno pravilo, da smo, če poslujemo z zahodnimi poslovneži, lahko bolj odkriti in neposredni pri izražanju naših poslovnih želja in potreb, ker je poslovno okolje bolj podobno domačemu; bolj ko se oddaljujemo v arabsko, azijsko in drugo poslovno okolje, bolj moramo biti potrpežljivi in previdni, da koga nehote ne užalimo. Šale so odličen način prebijanja ledu in ustvarjanja dobrega vzdušja, vendar so ponekod neprimerne, na primer šale na račun vere in običajev na vzhodu. Pri pošiljanju čestitk velja, da se poslovnim strankam po svetu lahko vošči naše praznike – na primer novo leto, vendar ne verskih (npr. božič). Če stranko poznate, je zelo primerno, da ji čestitate za njihove praznike in ji tako izkažete še večjo pozornost. Navade in pogajalske taktike se po svetu močno razlikuejo, ravno tako je različna tudi govorica telesa in obrazna mimika po narodih. Enaki gibi in izrazi imajo v različnih deželah različen pomen

POGOJI IN PRAVILA

 1. Za prodajo blaga in storitev podjetja Tomaž Koleša s.p. veljajo izključno naši pogoji dobave.
 2. Naša ponudba je namenjena izključno pravnim osebam (d.o.o., d.n.o., s.p., …).
 3. Pri tisku kataloga ne izključujemo možnosti napak, na katere ne moremo vplivati in zanje ne odgovarjamo,možna manjša odstopanja blaga prikazanega v katalogu po barvi, obliki ipd.

CENE

 1. Vse cene so FCO naše skladišče brez davka na dodano vrednost (DDV) v eurih (EUR). Veljajo do izida naslednjega cenika.
 2. Po naročilu artiklov na spletni strani boste prejeli ponudbo z DDV-jem po elektronski pošti.

NAROČILA

 1. Naročilnica mora vsebovati vse zakonsko določene elemente, za pravilnost podatkov odgovarja naročnik.
 2. Minimalni znesek enkratnega nakupa mora presegati vrednost 100 EUR.

POTRDITEV NAROČIL – PREDRAČUN

 1. Vsako naročilo potrdimo v obliki predračuna.

DOBAVA

 1. Dobava poteka načeloma iz našega skladišča.
 2. Pošiljamo in pakiramo po najboljši presoji.
 3. Poškodbe blaga pri transportu kupec rešuje s transporterjem (pošta, DHL, železnica, …).
 4. Stroške pošiljanja zaračunavamo posebej.

DOBAVNI ROK

 1. Rok dobave naročenega materijala in dotiska je do 14 dni po plačilu predračuna.

REKLAMACIJE

 1. Reklamacije upoštevamo v 14-tih dneh po dobavi blaga, samo s priloženim raklamacijskim zapisnikom, lahko pa jo tudi zavrnemo, če ugotovimo, da so bili reklamirani artikli poškodovani po naši odpremi.
 2. Reklamacijo za blago, ki smo ga za kupca tudi potiskali, upoštevamo kot navadno blago. Ne sprejemamo pa reklamacij, čeprav upravičenih, za blago, ki ga je kupec dotiskal sam.
 3. Več o vračilah artikla si lahko preberete tukaj.

SODNA PRISTOJNOST

 1. Vse spore rešujemo sporazumno, če to ni možno, je pristojno Gospodarsko sodišče v Ljubljani.

Back to Top